POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Exodus 90

Exodus 90 to 90-dniowe ćwiczenie duchowe dla mężczyzn, oparte na Chrystusowej drodze ku wolności: na modlitwie, ascezie i braterstwie. Mężczyźni pragnący wzrostu duchowego i osiągnięcia większej wolności tworzą bractwo, które wspólnie przez 90 dni podąży jasno wytyczonym szlakiem modlitwy, ascezy i braterstwa. Przez ten czas członkowie będą prowadzeni czytaniami z Księgi Wyjścia i towarzyszącymi im rozważaniami, które utwierdzą ich na drodze do wolności.

Exodus 90 - edycja 2023

Propozycja rozwoju duchowego dla mężczyzn

Pokaż więcej

Exodus 90 - propozycja duchowa dla mężczyn

- 90 dni - modlitwa - asceza - braterstwo - wolność -

Pokaż więcej