POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Koła Żywego Różańca

Zasadniczym  obowiązkiem  Żywego Różańca  jest  odmawianie  codziennie jednej  cząstki  różańca  św.  w  wyznaczonej  intencji,  udział  w  miesięcznej zmianie  tajemnic  różańcowych.  Ważne  jest  częste  przystępowanie  do  Sakramentów  św.  oraz  szerzenie  czci Maryi.  Istotny  jest  również  udział  w pogrzebie  zmarłego  członka  Żywego Rózańca  oraz  w  modlitwie  za  pokój jego duszy. Zapraszamy.

Terminy spotkań w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. Miejsce spotkań: Pforzheim, Karlsruhe, Rastatt.

„Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach.

W trakcie powtarzanych wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który się dla nas narodził, umarł i zmartwychwstał. Odmawiać Różaniec to znaczy udać się do szkoły Maryi i uczyć się od Niej, Matki i apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.

Ona pierwsza uwierzyła, a w Kościele w Wieczerniku jednoczyła w miłości pierwszych uczniów swego Syna.”

(św. Jan Paweł II)