POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Współpracownicy

Osoby zaangażowane w tworzenie naszej Misji

Iwona Ternka

Opiekunka Scholi dziecięcej „Cantori Di Deo”

Zbigniew Pałys

Kościelny oraz Dozorca budynku PMK