POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Exodus 90 - propozycja duchowa dla mężczyn

Exodus 90 to dziewięćdziesięciodniowe ćwiczenie duchowe dla mężczyzn oparte na trzech fundamentalnych filarach życia chrześcijańskiego: modlitwie, ascezie i braterstwie.

Dlaczego aż 90 dni? Badania nad neuroplastycznością mózgu pokazują, że możliwe jest przełamanie starych nawyków i zbudowanie nowych. Jednakże przeprowadzone eksperymenty nad efektywnością w ośrodkach rehabilitacyjnych pokazują, że wypracowanie dobrych nawyków i ich długotrwałe utrzymanie wymaga czasu. Jeden miesiąc to za mało. Czterdzieści dni to za mało. Dziewięćdziesiąt dni służy jako punkt, w którym nowe, dobre nawyki można wreszcie nie tylko wdrożyć, ale także utrzymać, jeśli tylko człowiek jest skłonny zdecydować się na ich utrzymanie i tego, co je skutecznie wspiera. Dla chrześcijanina jest to życie modlitwy, ascezy i braterstwa.

W 2013 roku ksiądz i pięciu seminarzystów zaczęło spotykać się w celu formacji swojej wiary. W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że chociaż ich pragnienia wstąpienia do kapłaństwa były święte, nadal byli ludźmi niewolnymi od podstawowych skłonności współczesnego świata, który promuje, a nawet gloryfikuje wszelkiego rodzaju występki i zło. Wielu z tych seminarzystów było związanych uzależnieniem od gier wideo, internetu, Netflix’a, alkoholu i nawet pornografii. Jeśli mężczyźni, którzy przygotowują się do kapłaństwa, zmagają się z pokusami, nałogami i biernością, to z pewnością inni mężczyźni w Kościele - mężowie, ojcowie i samotni mężczyźni też. Postanowili podzielić się swoimi reflesjami tworząc zbiór rozważań w odpowiedzi na potrzebę głębszej, nowocześniejszej formacji zarówno dla księży, jak i świeckich. W połączeniu z Pismem Świętym, fragmentami o wyjściu Izraelitów z Egiptu wspomniane rozważania stworzyły dzieło kierujące mężczyzn na pragnienie przylgnięcia do Chrystusa. Tak narodził się Exodus 90.

Z czasem Exodus 90 przekształcił się w potężne, 90-dniowe ćwiczenie duchowe, które dociera na cały świat i wpływa na wspólnoty w ponad 30 krajach, wyciągając ponad 50.000 biskupów, księży i świeckich z niewoli. Poprzez codzienną modlitwę, ascezę i braterstwo Exodus 90 przywołuje mężczyzn z powrotem do podstaw wiary, pozbawiając ich doczesnych nałogów i ożywiając ich oddanie Chrystusowi. Dzisiaj Exodus 90 odnawia Kościół, przemieniając ludzi w Kościele - wyzwalając ich wolnością, którą może dać tylko Jezus Chrystus.

Jest to dzieło Kościoła posiadające Imprimatur, czyli oficjalną aprobatę władz kościelnych oraz Nihil Obstat, tzn. potwierdzenie, że treści zawarte w tym ćwiczeniu nie są sprzeczne z doktryną Kościoła w kwestiach wiary i moralności.

W praktyce Exodus 90 polega na:

* codziennej modlitwie - medytacji w ciszy oraz wieczorny rachunek sumienia

* wyrzeczniach (ascezie) - m.in. powstrzymaniu się od słodyczy, telewizji, alkoholu, braniu tylko zimnych pryszniców, regularnym uprawianiu sportu, spaniu minimum 7 godzin.

* kontakcie z innymi mężczyznami podejmującymi się tego wyzwania w ramach cotygodniowych spotkań (często online).

Więcej informacji na stronie https://exodus90.com/

Pierwsza edycja Exodus 90 w naszej parafii rozpoczęła się 17. stycznia 2022 r. (poniedziałek) i zakończy w Niedzielę Wielkanocną. Grupę prowadzi ks. Tomasz.