POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Pomoc charytatywna

Poniższe propozycje pomocy charytatywnej zostały sprawdzone i potwierdzone przez władzę kościelną oraz Radę Polskiej Misji Katolickiej oraz przychylamy się do prośby potrzebujących.

Pomoc Hospicjum w Wilnie, które prowadzi siostra Michaela Rak. Więcej informacji

Pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie

Wsparcie finansowe dla ofiar wojny

Pokaż więcej