POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Poradnictwo rodzinne

Osoby odpowiedzialne za poradnictwo rodzinne w PMK Karlsruhe to Julita i Maciej Gołek.

Kontaktowy numer telefonu: 0152 5685 9325

Podjęcie wspólnej drogi oznacza przejście przez różne etapy, które wymagają wielkodusznego daru z siebie: od początkowej fascynacji charakteryzującej się pożądaniem zdecydowanie zmysłowym, przechodzi się do potrzeby drugiej osoby, odczuwanej jako część swego życia. Stąd przechodzi się do zasmakowania we wzajemnej przynależności, następnie do pojmowania całego życia jako projektu obojga, do zdolności przedkładania szczęścia drugiej osoby ponad swoje potrzeby i radości, postrzegania swego małżeństwa jako dobra dla społeczeństwa /Amoris Laetitia 220/.

Działalność poradnictwa rodzinnego

 • Prowadzenie rozmów z narzeczonymi
 • Poradnictwo w zakresie rozwoju miłości małżeńskiej i rodzinnej
 • Działalność edukacyjna w dziedzini nauki Kościoła o małżeństwie i rodzinie
 • katolickiej etyki współżycia seksualnego
 • przyjęcia poczętego życia i wychowania dzieci
 • dojrzałego rozeznania swego powołania oraz późniejszej jego realizacji w różnych formach (małżeństwie, życiu konsekrowanym, samotności)
 • pomocy w zdobywaniu umiejętności podejmowania właściwych decyzji
 • Wsparcie osób pozostających w wierności swemu małżonkowi po rozpadzie małżeństwa, czy rodziny oraz w innych trudnych sprawach
 • Wsparcie w doświadczeniu kryzysów, nie radzeniu sobie z emocjami i innymi przeżyciami wewnętrznymi (żałoba, rozpad związku, choroba własna lub osoby bliskiej)
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach
 • Wsparcie w sytuacji doświadczania przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej, finansowej)
 • Kierownictwo w poprawieniu jakości komunikacji międzyludzkiej
 • Prowadzenie w wejściu w nowy etap życia (dorastanie, małżeństwo, nowa praca, zmiana środowiska życia, rodzicielstwo)
 • Pomoc w rozwiązaniu dylematów moralnych i duchowych
 • Poradnictwo w przypadku problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą

Kalendarz

Rekolekcje dla rodzin

Carlsberg, 28.10-5.11.2022 r.

Pokaż więcej