POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Familiaris

”Familiaris” to poradnia na emigracji dla potrzebujących wsparcia, informacji, kontaktów. To także wspólnota słuchania i towarzyszenia, wspólnota sensu, zaangażowania i formacji duchowej. Utworzona przez wolontariuszy przestrzeń wyobraźni miłosierdzia i diakonii kultury służy wielu potrzebującym i szukający pomocy. Pomoc ta przybiera różną formą i zakres.

Więcej na https://poradnia-pmk.eu/sample-page

Kalendarz