POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Liturgia

Liturgia - poniedziałek, 6 marca 2023


Klikając powyższy link video zgadzasz się z polityką prywatności Google

Łk 6, 36-38

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Czytania liturgiczne

Archiwum