POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Liturgia

Liturgia - piątek, 16 września 2022


Klikając powyższy link video zgadzasz się z polityką prywatności Google

Łk 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób, Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

Czytania liturgiczne

Archiwum