POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie są przygotowaniem bezpośrednim do zawarcia sakramentu małżeństwa. Jest to wymaganie stawiane osobom pragnącym wziąć ślub w Kościele Katolickim prowadzące do zrozumienia tego sakramentu oraz mające na celu przysposobienie do godnego i właściwego jego przyjęcia.

Program spotkań został przygotowany z myślą o wszystkich planujących zawrzeć sakramentalny związek małżeński w najbliższym czasie. Nauki odbywać się będą w języku polskim i można wziąć w nich udział indywidualnie (niezależnie od partnera). Spotkania prowadzi ksiądz przy pomocy doradców życia rodzinnego oraz instruktorów Naturalnego Planowania Rodziny. Naturalnie, po ukończeniu kursu wystawione zostanie zaświadczenie potwierdzające zapoznanie się z tematami omawianymi podczas katechez przedmałżeńskich i spotkań w poradni życia rodzinnego.

Nauki odbywać się będą co dwa tygodnie we wtorki i czwartki o godz. 18:00 i trwać będą około 1h. Zaplanowane jest 6 spotkań, które odbywać się będą w biurze PMK Karlsruhe.

Terminy spotkań:

1. 28.02 (wtorek), godz. 18:00
2. 02.03 (czwartek), godz. 18:00
3. 14.03 (wtorek), godz. 18:00
4. 16.03 (czwartek), godz. 18:00
5. 28.03(wtorek), godz. 18:00
6. 30.03 (czwartek), godz. 18:00

Bardzo prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłoszenie swojej obecności do biura misji, byśmy mogli przygotować właściwe warunki dla odpowiednio dużej grupy.

Zapraszamy!