POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Ogłoszenia parafialne - 22.01.2023

  • Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. Jako chrześcijanie jesteśmy jednym ludem kroczącym w historii, jesteśmy silni obecnością Pana pośród nas, który do nas przemawia i nas karmi. Konieczne jest, by wejść w bliską relację z Pismem Świętym, w przeciwnym razie nasze serce pozostanie zimne, a oczy zamknięte, dotknięte niezliczonymi formami ślepoty.
  • Zapraszamy do udziału w Konkursie Biblijnym organizowanym przez Polską Misję Katolicką w Niemczech. Etap parafialny odbędzie się w przyszłą niedzielę (29.01.2023 r.) po Mszy św. w Pforzheim oraz Karlsruhe. Więcej informacji na stronie internetowej.
  • W najbliższym tygodniu Msze św. wg zwykłego porządku.
  • W środę obchodzić będziemy po święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Mszy św. o godz. 18:00, po niej nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przy wejściu do kościoła znajduje się skrzynka, do której można wrzucać wypisane na kartce intencje modlitewne. Zostaną one powierzone Matce Bożej przy okazji najbliższej nowenny.
  • Trwa czas odwiedzin duszpasterskich. Osoby pragnące spotkać się z kapłanem i pobłogosławić mieszkanie prosimy zgłaszać się indywidualnie do księży.
  • Z okazji przypadającego w Polsce wczoraj Dnia Babci i w dzisiejszą niedzielę Dnia Dziadka serdeczną pamięcią obejmijmy nasze drogie babcie i drogich dziadków, módlmy się za tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Bardzo wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i codzienna serdeczna pamięć.

***

  • we wtorek, 24 stycznia, św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła; w epoce fanatyzmu i zaciekłych sporów objawiał wprost wyjątkowy umiar i łagodność. Jego ujmująca uprzejmość i takt spowodowały, iż nazwano go “światowcem pośród świętych”; stworzył nowy ideał pobożności - życie duchowe praktykowane w klasztorach wydobył z ukrycia, aby “wskazywało drogę tym, którzy żyją wśród świata".
  • w czwartek, 26 stycznia, święci biskupi Tymoteusz i Tytus, towarzysze podróży misyjnych św. Pawła, do których to adresował swoje listy wchodzące dziś w skład kanonu ksiąg Nowego Testamentu.
  • w sobotę, 21 stycznia, św. Tomasz z Akwinu, doktor kościoła, myśliciel, człowiek niezwykłej wiedzy, którą umiał połączyć z nie mniej wielką świętością; Powiedziano o nim, że “między uczonymi był największym świętym, a między świętymi największym uczonym”; stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii katolickiej, zwany tomizmem. Jego spuścizna naukowa obejmuje dziesiątki tomów, a zadziwia w nich uniwersalizm podejmowanych zagadnień, głębia i prostota wyjaśnień, błyskotliwość myśli.

***

INTENCJE PARAFIALNE - 22.01-29.01.2023