POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Ankieta dla seniorów

Krótka informacja:

Ks. Tomasz Drożyński z PMK we Freiburgu, zwraca się z serdeczną prośbą do seniorów o wypełnienie ankiety na temat: "Jakość życia seniorów na emigracji". Państwa wkład przyczyni się do powstania pogłębionego studium dotyczącego życia Polaków w Niemczech.

Dłuższa informacja:

Szanowni Państwo! Drodzy Seniorzy!

W związku z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej, przeprowadzam badania na temat jakości życia polskich seniorów na emigracji.

Zapewniam całkowitą poufność oraz anonimowość badania – odpowiedzi będą prezentowane jedynie w zbiorczych zestawieniach bez możliwości identyfikacji konkretnego respondenta.

Narzędziem badawczym jest kwestionariusz ankiety do międzykulturowych badań gerontologicznych opracowany przez Instytut Gerontologiczny Uniwersytetu w Heidelbergu dostosowany do potrzeb emigracji.

Dziękuje za poświęcony czas i pomoc !

Link do ankiety znajduje się w kodzie QR powyżej oraz tu: KWESTIONARIUSZ

Ks. Tomasz Drożyński