POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Kuźnik Elżbieta

Przyjaciele i znajomi mówią do mnie Ela. Od 33 lat jestem żoną Andrzeja. Nasza córka Dorota przed dziewięcioma miesiącami obdarowała nas wnuczkiem Kaziem.Od prawie 30 lat czynnie uczestniczę w życiu parafii jako lektorka i członek Rady Parafialnej.Razem z mężem zaangażowani byliśmy w prowadzenie niedzielnej kawiarenki przy PMK w Karlsruhe (niestety pandemia zawiesiła naszą działalność,mamy jednak nadzieję,że wkrótce ją wznowimy).Mam pogodne usposobienie i chętnie pomagam ludziom.     „Słowa Twoje,Panie,są duchem i życiem.Ty masz słowa życia wiecznego” Prowadzi mnie to na drodze wiary Bogu.                                  

Zachęcam serdecznie do udziału w wyborach 25/26 czerwca 2022 do Rady Polskiej Misji Katolickiej Karlsruhe.Za poparcie mojej kandydatury bardzo dziękuję.