POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Bierzmowanie

Dwudziestka młodych osób 14. stycznia  podczas uroczystej Mszy św. w kościele St. Elisabeth, w Karlsruhe przyjęła sakrament bierzmowania z rąk biskupa pomocniczego Diecezji Freiburg Petera Birkhofera. Okres oczekiwania na to wydarzenie znacznie się wydłużył, lecz nie umniejszyło to radości z możliwości przyjecia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Pan Bóg okazuje swoją miłość człowiekowi poprzez sakramenty. Przez te widzialne znaki łaska Boża działa dla dobra, uświęcenia i zbawienia człowieka. Bóg chce przekazać swoim dzieciom siłę, nadzieję, miłość i swój pokój zwłaszcza wobec pandemi i przemijania tego świata. Nowo bierzmowani są tymi, którzy mają nieść wiarę w następne pokolenia. Na nich spoczywa osobista odpowiedzialność za więź z Bogiem i wspólnotę Chrystusowego Kościoła, nie tylko w Polskiej Misji Karlsruhe ale też tam, gdzie żyją - w swoich środowiskach, pośród przyjaciół, szkolnych znajomych, czy sąsiadów. Bycie świadkiem wiary jest zadaniem wymagającym odwagi, pokory i mądrości w głoszeniu Ewangelii, a nade wszystko wiary w Boże działanie.

Polecamy nowo bierzmowanych Waszemu wsparciu modliewnemu.