POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Narodzenie Pańskie 2021

Słysząc kolejny raz tekst Pisma Świętego o Narodzinach Bożego Syna

poszukajmy w nim siebie w osobie Maryi, Józefa i pasterzy.

Oni pełni zdumienia radośnie witają i adorują w betlejemskiej stajence Boże Dziecię Jezus.

Przyjmijmy z radością nowonarodzonego Zbawiciela, który jest dla nas znakiem

czynnej miłości, przebaczenia i świętości. Niech Matka

Boska Częstochowska, która patronuje Polskiej Misji Katolickiej

Karlsruhe, obdarza nas pomocą w drodze do Syna

i towarzyszy  nam w wypełnianiu woli Bożej.

Kiedy weźmiemy w swoje ręce wigilijny opłatek – biały chleb,

będziemy go łamać z najbliższymi. Wybaczajmy sobie wzajemnie

urazy i wypowiedzmy serdeczne życzenia.

Boży Syn jest wśród nas na Pasterce i w każdej sprawowanej Mszy Świętej.

Wszystkim parafianom zdrowych i radosnych Świąt.

Niech Chrystus narodzony z Dziewicy Maryi błogosławi nam na cały Nowy Rok 2022.

Szczęść Boże!