POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Rodzina Szensztacka

Adoracja NJS w duchu Szensztackim. Zapraszamy wszystkich chętnych, a zwłaszcza członków Ruchu. Zachęcamy do przynoszenia kapliczek. Przygotowana będzie również stągiew - dzban, do której będzie można włożyć dary (spisane na kartce) dla Matki Bożej. Takim darem możemy uczynić m.in.:

-trud pracy nad samowychowaniem,

-radość i wdzięczność,

-dążenie do ideału, żal za grzechy,

-ból i cierpienie zarówno psychiczne jak i fizyczne,

-dobrze przeżyty dzień,

-zaangażowanie w życie rodziny, parafii, w pracy,

-dokładne wypełnianie codziennych obowiązków,

-wierność Bogu i Jego przykazaniom,

-a także: radość z powodu zdanych egzaminów, czekanie na spóźniający się autobus, itp.

Nie myśl o czymś nadzwyczajnym, ale o czymś zwykłym i konkretnym z Twojego życia. Twój mały, szczerze ofiarowany dar, zamienie się w skarb zgromadzony w niebie.

Karteczki te będą wysyłane do Schönstatt, gdzie każdego 18-go dnia miesiąca są palone po Mszy św. o godz. 19:30 w Kościele Pielgrzymkowym bądź po nabożeństwie przy Prasanktuarium.

W pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. spotykania Grupy Róż Różańcowych i Kręgów Szensztackich w sali przy ul. Engelstr. 23 w Rastatt.