POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Zapraszamy na modlitwę uwielbienia

W niedzielę 10 lipca, po Mszy św. w Baden-Baden, w kościele St. Josef (Lichtentaler Str. 90)  będzie miało miejsce muzyczne uwielbienie zorganizowane przez  wspólnotę modlitewną Credo.

Tematem przewodnim wspólnotowej modlitwy będzie nasza tożsamość w Bogu.

"Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. " Ga 4,7

Dzieku Bogu Ojcu widzimy szerzej i więcej. On jest dobrym i troskliwym Ojcem. Jak dziękować i kochać Boga-naszego Ojca będąc Jego dziećmi?

Wielką wartość dla duchowego rozwoju ma Słowo Boże, które objawia obietnice Boga wobec człowieka jako ciągle aktualne i wspaniałe. To, co Bóg powiedział do nas w Słowie życia, pokazuje nam na nowo obfitość Jego łask i darów. To Słowo Boga pozwala dostrzegać nam, że wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga.

Po modlitwie zapraszamy wszystkich na wspólny poczęstunek.