POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Bierzmowanie

Informacje dla kandydatów

Trzeba dostarczyć świadectwo chrztu lub tzw. Ad Sacra: 

  • jeżeli ktoś był ochrzczony w parafii innej niż nasza – musi przynieść to zaświadczenie z biura parafialnego tej parafii
  • jeżeli chrzest był w naszej Misji – nie trzeba tego zaświadczenia przynosić

Należy także wybrać sobie patrona bierzmowania – świętego, z którego życiem chcemy się utożsamiać i jego imię obieramy w dniu przyjęcia tego sakramentu (pamiętajmy – nie wybieramy imienia, ale patrona!).

Trzeba wybrać sobie świadka bierzmowania. Według zarządzenia Prawa Kanonicznego, którym kieruje się Kościół:

  • świadek musi należeć do Kościoła katolickiego,
  • musi być osobą wierzącą, praktykującą swoją wiarę i żyjącą zgodnie z nauką Kościoła (w związku sakramentalnym),
  • musi być osobą już bierzmowaną

Przygotowanie

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w trzech etapach: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.

Przyjęcie sakramentu bierzmowania poprzedzone jest rocznym cyklem obowiązkowych spotkań katechetycznych i liturgicznych.