POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii Świętej

  • W naszej Misji przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej odbywa się zasadniczo każdego roku.

Przygotowanie do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w naszej misji obejmuje uczestnictwo dziecka w katechezie oraz niedzielnych Mszach Świętych.

* Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko w bieżącym roku szkolno-katechetycznym przystąpiło do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej powinni zgłosić je bezpośrednio po wakacjach, ponieważ przygotowanie rozpoczyna się od października.

* Prosimy rodziców dzieci, które zostały ochrzczone poza naszą Misją, o dostarczenie świadectwa chrztu dziecka z parafii, w której dziecko chrzest otrzymało.

* W przypadku, gdy dziecko będzie przystępowało do I Komunii Świętej w parafii w Polsce misja wystawia zaświadczenie, które należy przedłożyć danemu proboszczowi w polskiej parafii.

* Zainteresowanych tematem I Komunii Świętej prosimy o kontakt z Księdzem Proboszczem lub Kancelarią Parafialną (w godzinach jej pracy).