POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Chrzest Święty

Rodzice dziecka

Rodzice lub przynajmniej jeden z rodziców muszą należeć do Kościoła Katolickiego, tzn. nie mogą być z niego wypisani.

Aby poprosić o udzielenie sakramentu chrztu świętego rodzice lub jedno z nich powinni: 

  • Zgłosić się do biura parafialnego w godzinach urzędowania, aby ustalić termin, odbyć konieczną rozmowę i wypełnić wymagane dokumenty (Anmeldung zur Taufe) - dokument do pobrania
  • Posiadać akt urodzenia dziecka (Geburtsurkunde lub Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke)
  • Podać dane rodziców i chrzestnych: data urodzenia, dokładny adres zamieszkania

Zgłoszenie chrztu dokonywane powinno być na około miesiąc wcześniej przed planowaną datą. Warto wtedy mieć już zebrany komplet dokumentów.

Rodzice chrzestni

Rodzicem Chrzestnym zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, może zostać osoba, która:

- jest katolikiem, przyjęła już sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii,

- prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,

- jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej (jest w pełnej wspólnocie sakramentalnej Kościoła) i ukończyła 16 lat. 

Rodzice chrzestni zobowiązani są przedstawić zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego. 

  • mieszkający w Niemczech: Patenschein – że należą do Kościoła katolickiego.
  • mieszkający w Polsce: Zaświadczenie, że mogą pełnić funkcję rodzica chrzestnego.

Rodzice chrzestni wraz z rodzicami dziecka mają za zadanie zapewnić ochrzczonemu rozwój życia religijnego, przykładem własnego życia dać ochrzczonemu przykład wiary oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Przed chrztem zarówno rodzice, jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi i ofiarować komunię świętą w czasie niedzielnej Mszy, w intencji dziecka.

W dniu chrztu

Należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed uroczystością i zająć odpowiednie miejsce.

Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka (można te rzeczy nabyć w biurze misji).