POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Ks. Tomasz Wołoszynowski

Od 1.01.2022 r.  arcybiskup Stephan Burger  ks. Tomasza wikariuszem do Polskiej Misji Katolickiej w Karlsruhe.