POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Ks. Wiesław Soja

Wyświęcony na prezbitera w Sandomierzu 20.05.2006 roku. W 2012 roku skierowany przez biskupa Krzysztofa Nitkiewicza do pracy duszpasterskiej w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Biskup Diecezji Rottenburg-Stuttgart Gebhard Fürst powierzył mu 1.09.2012 roku zadanie tworzenia nowej Polskiej Parafii Rottweil. Należał do Rady Kapłańskiej i Rady Diecezjalnej Diecezji Rottenburg-Stuttgart.

Od 1 października 2021 w archidiecezji Freiburg, arcybiskup  Stephan Burger przekazał mu prowadzenie Polskiej Misji Katolickiej Karlsruhe.