POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Światowy Dzień Chorego

***

„Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji. Tutaj tekst orędzia papieża Franciszka za 32. Światowy Dzień Chorego 11 lutego 2024 r.

***

  • Po niedzielnych Mszach św. 10 i 11 lutego, przewidziane jest nabożeństwo przygotowujące do przyjęcia sakramentu Namaszczenia Chorych. Kto może przyjąć sakrament namaszczenia chorych? Wierny przyjmuje ten sakrament po osiągnięciu używania rozumu i dostrzega niebezpieczeństwo śmierci, np. na skutek choroby lub starości, przed poważną operacją. Dzieciom niebezpiecznie chorym jest udzielane namaszczenie, jeśli osiągnęły używanie rozumu i chcą przyjąć umocnienie od Pana Jezusa, podobnie osoby starsze, które odczuwają osłabienie sił życia. Nie należy zwlekać z przyjęciem Sakramentu na ostatnią chwilę. "Nie wolno udzielać tego sakramentu osobom, co do których jest pewność, że już zmarły. Wtedy kapłan powinien się pomodlić za taką osobę, włączając do modlitwy zgromadzonych wokół ciała tej osoby. Trzeba też wyraźnie przypomnieć, że nie wolno udzielać tego sakramentu osobom, które z uporem trwają w jawnym grzechu ciężkim (kan. 1007), nie okazują oznak żalu i skruchy bądź odmawiają przyjęcia sakramentu"(Co się komu należy, czyli prawo kościelne o sakramentach świętych. Ks. Wiesław Wenz) .

Tutaj więcej na temat Sakrament Namaszczenia Chorych

***