POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

+ Ks. Prałat Kazimierz Latawiec

Wspomnienia św. pam. ks. prałata Kazimierza Latawca w Karlsruhe

***

Ks. Kazimerz Latawiec przybył w roku 1964 z Polski do Polskiej Misji Katolickiej

w Mannheim. Od tego czasu ks. K. Latawiec pełnił posługę duszpasterską dla

wspólnoty katolickiej w Karlsruhe jako filii PMK w Mannheim.

Niedzielne Msze św. odprawiane były dwa razy w miesiącu w małej kaplicy św. Antoniego

(„Antoniusheim”) w Karlsruhe przy Rheinstrasse 113.

W roku 1987, ze względu na znaczną ilosć wiernych („emigracja solidarnosciowa”)

ks. K. Latawiec już jako kapelan w Kompanii Wartowniczej w strefie amerykańskiej,

przenosi niedzielne Msze św. do kościoła św. Stefana w centrum Karlsruhe.

Dzięki staraniom ks. K. Latawca oraz ówczesnego Rektor PMK ks. dr Franciszka Mrowca

w dniu 16 stycznia 1990 roku w Karlsruhe powstała samodzielna Polska Misja Katolicka,

której obowiązki duszpasterskie objął przybyły do Karlsruhe z Frankfurtu nad Menem

ks. dr Kazimierz Kosicki.

Ks. prałat K. Latawiec podczas duszpasterstwa w Karlsruhe w latach 1964-1990

prowadził katechizację wspólnoty katolickiej.

Przygotowania do sakramentów świętych: chrzest, komunia, bierzmowanie odbywały się

w Karlsruhe po mszach św. lub podczas wizyt domowych.  Główne uroczystści 

obchodzono w kościele PMK w Mannheim.

Wierni wspominają spotkania wspólnoty w kawiarni po mszy, gdzie wymieniano informacje

oraz nowiny z Polski, gdyż kontak z krajem był utrudniony.

Ks. Latawiec jest wspominany jako świetny organizator i opiekun pielgrzymek

oraz uroczystości kościelnych (Procesje Bożego Ciała, odpusty).

***

dr Ryszard Mrugała