POLSKA MISJA KATOLICKA KARLSRUHE

Adwent 2023

Przyjście dziecka na świat to wyjątkowe i szczęśliwe wydarzenie w życiu rodziny. Przyszli rodzice dokładnie przygotowują się do radosnego rozwiązania. Podobnie i my w tym roku wyjątkowo przez trzy tygodnie przygotowujemy się na kolejne świętowanie tajemnicy Narodzin Bożego Syna. Adwent rozpoczynamy od I Nieszporów 2 grudnia o 18:00 w Rastatt podczas nabożeństwa zwanego Lucernarium.

Nazwa Lucernarium wywodzi się od łacińskiego słowa lucerna tj. lampa. Błogosławienie światła, początkowo proste, które rozwinęło się w oficjum celebrowane przez zapalanie lamp pod koniec dnia. Geneza Lucernarium wiąże się z Żydowskim zwyczajem błogosławienia lampy w piątek wieczorem i w sobotę, by w ten sposób zaznaczyć początek i zakończenie szabatu. Chrześcijanie, przejmując ten zwyczaj, pogłębili jego znaczenie. Światło jest dla chrześcijan nie tylko darem Boga, ale przede wszystkim symbolem Chrystusa, który oświeca człowieka pogrążonego w ciemnościach grzechu.

Szczególną pomocą w przeżywaniu Adwentu będzie głoszone przez kapłanów Słowo Boże, które ma nas przygotować na przyjęcie Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). W pierwszą niedzielę w rozważaniach podczas kazania poprowadzi nas ks. Jakub BARTCZAK, kapłan diecezji wrocławskiej, duszpasterz, muzyk i ewangelizator młodzieży, a od piątku 15 grudnia do niedzieli 17 grudnia, przeżywać będziemy rekolekcje przygotowane przez o. Marek HAŚKO OFMCap, kapucyna, ze wspólnoty klasztoru w Kielcach.

Wizyta kapłanów jest znakomitą okazją by przystąpić do przedświątecznej spowiedzi św. Usilnie zachęcamy by nie odkładać sakrametu pojednania na ostatnią chwilę. Skorzystanie ze spowiedzi odpowiednio wcześniej zapewnia komfortowe warunki przeżycia tego sakramentu, a także zaoszczędza czas czekania w kolejce do konfesjonału. Kapłani naszej parafii spowiadają także pół godziny przed każdą Mszą św. Dodatkową okazję do spowiedzi będziemy mieli podczas niedzielnej Mszy św. w Baden-Baden 17 grudnia oraz przy okazji wieczornych Mszy św. w Pforzheim 19 grudnia (wtorek), w Karlsruhe 20 grudnia (w środę), w Rastatt 21 grudnia (w czwartek).

Słowo łacińskie adventus oznacza przyjście. Czy chcę oczekiwać przyjścia Chrystusa na ziemię? W Polskiej Misji Karlsruhe proponujemy poranne Roraty – Msze Święte sprawowane ku czci Najświętszej Maryi Panny związane z symboliką światła. Duchowe przygotowanie siebie do przyjęcia Bożego Słowa, „które stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” J 1,14. Roraty są zaplanowane rano, gdy „dzień budzi się z ciemności” w każdy wtorek, czwartek o godzine 6:30 i w sobotę o godz. 8:00. Zapraszamy wszystkich z lampionami do Kościoła St. Elisabeth. Zachęcamy do udziału w postawie czujności jak roztropne panny z zapalonymi lampami z przypowieści Pana Jezusa, które doczekały się wejścia z Oblubieńcem na ucztę.

W świętym czasie Adwentu będziemy mogli odkywać na nowo proroctwa starotestamentalne przepowiadające przyjście na świat Mesjasza. W Adwencie obowiązuje kolor fioletowy szat liturgicznych, który ma symbolizować to co cielesne i duchowe. W Jezusie Chrystusie dokonało się zjednoczenie tego co ludzkie z tym, co boskie. Wyjątkowym momentem będzie 3 niedziela Adwentu, kiedy pojawia się kolor różowy ronatu, aby podkreślić radość z bliskości przyjścia Chrystusa.

W kościołach pojawiają się także adwentowe wieńce plecione z gałązek drzew iglastych układanych w okręg. Jest on przyozdobiony w 4 świece, symbolizujące: pokój, wiarę, miłość i nadzieje. To niemiecka tradycja, którą wprowadził ewangelicki pastor J. H. Wichern w XIX w. Zachęcamy do przygotowania takiego wieńca także w swoich domach.